Welkom bij Gezinshuis gezocht!

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Het coördinatiepunt stichting Gezinshuis gezocht, Regio West Brabant Oost (WBO), Regio West Brabant West (WBW), Hart van Brabant (HvB) en Een 10 voor de Jeugd (10vdJ) heeft alle gecontracteerde gezinshuisplekken in deze regio's inzichtelijk. Wij weten welke gezinshuizen een open plek hebben en voor welke jeugdigen deze plekken beschikbaar zijn. Ook hebben wij inzichtelijk waarin het gezinshuis gespecialiseerd is, met als doel om de hulpvraag van de jeugdige en het aanbod aan gezinshuisplekken passend te matchen.

Wie kunnen er bij ons terecht?

Bent u een verwijzer uit de Regio WBO, WBW, HvB en/of 10vdJ en zoekt u een gezinshuisplek voor een jeugdige met een woonplaatsbeginsel dat ligt in onze regio of heeft de jeugdige een binding met een van de regio's dan kunt u ons bellen om de jeugdige aan te melden. Wij zijn dagelijks te bereiken tussen 9:00 en 13:00 uur. Buiten deze uren kunt u via de website een contactformulier invullen. Wij proberen dan zo spoedig mogelijk contact met u te zoeken.


Mocht u een buiten regionale verwijzer zijn die een buiten regionale gezinshuisplek zoekt, omdat de directe veiligheid van de jeugdige in het geding is, dan bent u ook van harte welkom om contact met ons op te nemen.

Werkwijze

Tijdens de aanmelding bespreekt u met de plaatsingscoördinator het profiel van de jeugdige. De hulpvraag van de jeugdige wordt op deze manier zichtbaar, waarna er gekeken wordt welke open plek mogelijk passend zou zijn.  Jeugdigen komen op deze manier niet meer bij meerdere gezinshuizen als wachtende te staan of worden niet onnodig besproken bij meerdere gezinshuizen. Verwijzers hoeven niet meer de hele regio af te zoeken naar een geschikte gezinshuisplek en gezinshuizen kunnen rekenen op gerichte matchingsvragen.

Mochten we in het regionale aanbod geen passende plek vinden, dan kunnen wij gebruik maken van het bovenregionale coordinatiepunt. 

Het coördinatiepunt verzorgt de zorgtoeleiding tussen vraag en aanbod. De gecontracteerde gezinshuizen met hun gedragswetenschapper bepalen samen of het een passende match lijkt.

Contact

Wil je buiten de momenten dat we telefonisch bereikbaar zijn contact opnemen met stichting Gezinshuis gezocht? Vul dan het contactformulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!